Våren 2020

28.04.2020 00:00

Har nå kjøring og levering av steinmasser til tomt for ny skole i Torpa.

Utfører også transport av maskiner med egen bil.

Nå nærmer bræytesesongen seg slutten for denne gang,vaktordning til 1 mai.

Har i vinter gravd for N-land kommune på Dokka,det er reablitering av vann/avløp i Nybovegen og Klopvegen.

Graver for utbygging av fiber til bedrifter og private + vedlikehold på luft og jordkabel for Oneco (tidligere Relacom) /Telenor i N-land,S-Land,Ø-Toten,V-Toten,Gjøvik,Etnedal,Valdres og deler av Hadeland.

Graver kabelgrøfter,legger kabel og setter opp stolper for Vokks Nett i Land og Etnedal.