2018

17.09.2018 00:00

Har nå noen jobber for Mesta i området,det er utskifting av stikkrenner,utglidninger i vegbane etter flomskader og autovern

Har noen jobber for Nordre og søndre land kommune.

Har også hatt kjøring for Veidekke Asfalt,Gjøvik.

Graver nå fast med feil og vedlikehold på luft og jordkabel for Relacom/Telenor i N-land,S-Land,Ø-Toten,V-Toten,Gjøvik,Valdres og Hadeland.Det kan også bli noe på lillehammer området.

Graver og setter opp stolper for Vokks Nett i Land og valdres.