Land Anleggsdrift

Vi har graving og stolpereising for Vokks Nett i Nordre og Søndre Land,Etnedal.

Vi graver for oneco (tidligere Relacom) avd Gjøvik som har prosjekter for Telenor.Områdene vi har er i kommunene Gjøvik,Østre og Vestre Toten,Nordre og Søndre Land,Valdres og Hadeland.

Det har de siste årene vært mye utbygging av fiber til bedrifter og etterbestillinger av private og vedlikehold på eksisterende nett,både luft og jord.

Vi graver også en del for Nordre og Søndre Land Kommune,alt fra grøfterensk til anlegg med Vann og kloakk.

Utfører også transport av maskiner med egen bil.

Har også siden 2013 hatt en del jobber for Mesta med vedlikehold på veger i distriktet.

Har kvistesag til hjulgraver, brukes å kviste langs veger. Har gjort mye av dette langs fylkesveger i distriktet, og noe etter skogsbilveger.

Graving av tomter.

Tining av stikkrenner og rør.

Massetak Gjefle Skog leverer grus og pukk til alle formål.Alle masser er av sprengt fjell,det er tatt prøver som viser at fjellmassene er av meget god kvalitet,prøvene er testet i labratoriet til Statens Vegvesen.Massene er analysert og CE godkjente.

Levering av strøgrus.

Har også vasket pukk til avløp og spredergrøfter for kloakk og gråvann.

Mottak av reine masser etter avtale.

Åpningstid sommer  0700 - 1530.

Vinter etter avtale.


 

Nyheter

Denne seksjonen er tom.

Avstemning

Liker du vår nye nettside?

Ja, jeg fant alt jeg trengte. (2 428)
68%

Nei, jeg fant ikke det jeg trengte. (1 161)
32%

Totalt antall stemmer: 3589