Land Anleggsdrift A/S eller Massetak Gjefle Skog.

 Adresse: Gjeflelinna 81
 2870 Dokka

 Besøksadresse: Vinjarmoen industriområde, 2870 Dokka.

 Telefon: 61110745 - 91610745

 E-post: post@landanleggsdriftt.no - dag.landanleggsdrift@hotmail.no

Tilbakemelding