Rep av overvannsledning.Gjøvik.

Rep av overvannsledning.Gjøvik.