Rep etter flom på vegen til Vest-Torpvegen 1101

Rep etter flom på vegen til Vest-Torpvegen 1101